Übersetzerin Für Bulgarisch

Beglaubigung Dokumente Aachen, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Düren

Попълване на молби и формуляри

При подаване на заявления към Фамилиенкасе (Семейна каса), Агенгтур фюр арбайт (Агенция по трудовата заетост), Jobcenter (център за работа) или други институции е необходимо да се попълнят редица формуляри и да се набавят документи от работа и други места. Благодарение на моя дългогодишен опит ви съдействам да минете през процеса на одобрение по-бързо и успешно:

 • Детски добавки към Familienkasse
  • Kindergeld: детски добавки за деца до 18 год. и учащи до 24 год. (киндергелд)
  • Kinderzuschlag: допълнителни детски добавки за семейства с ниски доходи (тъй наречените „двойни детски“, киндерцушлаг)
 • Arbeitslosengeld I – Обезщетение за безработица към Agentur für Arbeit – за работници с минимум 12 месеца осигурителен трудов стаж (арбайтслозенгелд)
 • Bürgergeld към Jobcenter – граждански помощи за социално слаби семейства с доход под определения жизнен минимум (бюргергелд)
 • Elterngeld – родителски помощи за отглеждане на дете от 0 до 24 месеца (елтернгелд), полащи се независимо от предходен трудов стаж в Германия
 • Wohngeld – жилищни помощи за подпомагане на разходите за наем и отопление за семейства с ниски доходи (вонгелд)
 • Unterhaltsvorschuss – аванс за детски издръжки към Jugendamt – Служба за закрила на младежта (унтерхалт)
 • Пенсии (Renten) – Deutsche Rentenversicherung

Свържете се с мен за повече подробности тук

Тук можете да намерите подробна информация за гражданските помощи бюргергелд (Bürgergeld – Jobcenter) на български език.

Scroll to Top