Übersetzerin Für Bulgarisch

Beglaubigung Dokumente Aachen, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Düren

Десислава Грозева

Преводи български-немски, заклет преводач за Нордрайн-Вестфален, специализирани преводи право-икономика-финанси

Устни преводи

Устни преводи в съда, при нотариални заверки, имотни сделки, посещения в административните и социалните служби, конференции и изложения

Превод и заверка на документи

Заверени писмени преводи на дипломи, удостоверения, пълномощни, както и преводи на документи, писма, автобиографии.

Административни и съдебни институции

Заклет преводач, вписан в регистъра на заклетите и упълномощените преводачи за устни и писмени преводи към съдилищата в Нордрайн-Вестфален

Пълномощни

Изготвяне на пълномощни за пътуване на дете в чужбина, прехвърляне на недвижим имот, за продажба на МПС, за различни институции в България за заверка пред нотариус в Германия.

Контакт

Свържете се с мен. Радвам се на Вашето запитване:
017663485088

Попълване на молби и формуляри

Съдействие за попълване на заявления към Familienkasse, Agentur für Arbeit, Jobcenter и други институции.

Завереният превод е официален превод на документ, изготвен от заклет преводач и носещ официален подпис и печат. Този превод удостоверява, че съдържанието на преведения документ съответства точно на оригиналния документ. Заверените преводи често се изискват от административни органи, съдилища, университети и други институции, когато се представят

документи на друг език.

Кои удостоверения и документи трябва да бъдат преведени от заклет преводач за институциите?

Документите, за които се изисква заверен превод варират в зависимост от органа и съответните изисквания, най-често това са:

 • Акт за раждане
 • Удостоверение за граждански брак
 • Удостоверение за гражданско състояние
 • Дипломи и сертификати
 • Свидетелство за управление на МПС
 • Пълномощни
 • Съдебни документи
 • Решения по бракоразводни дела
 • Завещания
 • Нотариални актове
 • Фирмени документи
 • Други официални документи

Кой има право да извършва заверен превод?

В Германия заверен превод може да бъде направен само от държавно признат и заклет преводач. Тези преводачи са преминали специален изпит и след това се заклеват или упълномощават от съда. С това те са упълномощени да предлагат официални писмени и устни преводи и да ги удостоверяват с официалния си печат и подпис.

Важно е да се отбележи, че не всеки, който владее чужд език, може да се нарече заклет преводач или упълномощен преводач. Заклетите преводачи са посочени в базата данни на съдилищата за устни и писмени преводачи. Предлагането на заверени преводи без съответното пълномощие е наказуемо деяние в Германия.

 Свържете се с мен за безплатна опознавателна консултация.

Scroll to Top