Übersetzerin Für Bulgarisch

Beglaubigung Dokumente Aachen, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Düren

Изготвяне на пълномощно

Необходимо ви е пълномощно за пътуване на дете в чужбина, за прехвърляне на недвижим имот, за продажба на МПС или пък пред различни институции в България: достатъчно е пълномощното да се изготви на български език и да се подпише пред нотариус в Германия. Съдържанието на пълномощното не е важно за нотариуса – той само удостоверява самоличността и подписа на упълномощителя върху документа. Така завереният документ трябва да се изпрати за апостил към местния съд, евентуално чрез нотариуса, за да бъде признат в България. Апостилът удостоверява пълномощията на нотариуса, подписал документа.

Изготвям текстове на пълномощни в зависимост от това, за какво ви е необходимо. Заедно обсъждаме точно за какво трябва да се изготви пълномощното, пред кого да послужи, кое лице да бъде упълномощено, какви лични данни се изискват.

Предвидете достатъчно време за изготвяне и заверка на пълнощното. Съгласуването на текста – в някои случаи и с адвокат в България, както и получаването на час при нотариус изисква време. Имайте предвид, че процедурата по заверката на пълномощното с апостил в съда може да отнеме повече от две седмици.

Можете да изискате ценова оферта тук

Радвам се на Вашето запитване!

Scroll to Top