Устни преводи
в съда, при нотариални заверки, имотни сделки, посещения в административните и социалните служби, конференции и изложения

 • Устен немско-български превод по различни поводи, свързани с

  • Покупко-продажба (недвижим имот, кола и др.)
  • Регистрация на фирми
  • Сключване на граждански брак
  • Болнични посещения
  • Панаири, изложения, конференции
  • Търговски преговори
  • Спорове с наемодатели

  Винаги се съблюдава задължението за спазване на поверителност.

  Можете да изискате ценова оферта тук

  Радвам се на Вашето запитване!