Übersetzerin Für Bulgarisch

Beglaubigung Dokumente Aachen, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Düren

Превод и заверка на документи

Заверени писмени преводи на дипломи, удостоверения, пълномощни, както и преводи на документи, писма, автобиографии.

 • Редица български документи изискват превод и заверка от заклет преводач, за да бъдат признати в Германия, например

  1. Пълномощни
  2. Дипломи и свидетелства за образователно ниво
  3. Документи за академично признаване на дипломи
  4. Удостоверения за сключен граждански брак и за семейно положение
  5. Документи за адресна регистрация в Германия
  6. Съдебни решения и наказателни заповеди
  7. Лекарски експертизи, медицински диагнози и заключения

  Вашите документи са третират като строго поверителни.

  Можете да изискате ценова оферта тук

  Радвам се на Вашето запитване!

Scroll to Top