Übersetzerin Für Bulgarisch

Beglaubigung Dokumente Aachen, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Düren

Импресум

Обща информация

Съгласно § 5 от Закона за телекомуникациите и медиите (TMG)

Десислава Грозева
Monschauer Strasse № 30а
52076 Aachen

Представлявано от:
Десислава Грозева

За контакти:
Телефон: 0049 176-63485088; 0241 463 70996
имейл: info@groseva-translations.de

Уреждане на спорове

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове:
https://ec.europa.eu/consumers/odr
Нашият имейл адрес може да бъде намерен по-горе в импресума.

Ние не сме съгласни или не сме длъжни да разрешаваме спорове пред  помирителна комисия на потребителите.

Ограничаване на отговорността:

Отговорност за съдържанието

Съдържанието на нашия сайт беше съставено с необходимото внимание. Въпреки това не можем да поемем отговорност за точността, пълнотата и актуалността на съдържанието. Като доставчик на услуги отговаряме съгласно § 7 ал.1 от TMG за собственото съдържание на сайта съгласно общите закони. Съгласно §§ 8 до 10 от TMG обаче ние като доставчик на услуги не сме длъжни да контролираме предаваната или съхраняваната чужда информация или да изследваме обстоятелства, при които има съмнения за незаконна дейност. Независимо от това остава задължението за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общото законодателство. Задължение в това отношение възниква едва от датата на узнаване за конкретно законово нарушение. При уведомление за съответни нарушения ще премахнем незабавно това съдържание.

Отговорност за връзки (links)

Нашият сайт съдържа връзки към външни уеб сайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Поради това не можем да поемем отговорност за съдържанието на чужди сайтове. Съответният доставчик или оператор на уеб сайт винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Външните сайтове са проверени за възможни правни нарушения в момента на свързване. По време на свързването не е било установено незаконно съдържание. Постоянен контрол на съдържанието на свързаните уеб сайтове не е възможен без конкретни доказателства за нарушение. При уведомление за законни нарушения ние веднага ще премахнем тези връзки.

Авторско право

Съдържанието и произведенията на този уеб сайт, създадени от операторите на сайта, са обект на германския Закон за авторското право. За възпроизвеждане, модификация, дистрибуция или всякакъв вид експлоатация извън рамките на Закона за авторското право се изисква писменото съгласие на автора или на създателя. Свалянето на съдържание и копирането са разрешени само за лична, но не и за комерсиална употреба. В случай, че съдържанието не е създадено от оператора на уеб сайта, се спазват авторските права на трети лица. По-специално съдържание, принадлежащо на трета страна се идентифицира като такова. Ако въпреки това установите нарушение на авторски права, моля да ни уведомите за това. След уведомлението за нарушение ние ще премахнем незабавно подобно съдържание.

Декларация за поверителност

Ползването на нашия уеб сайт е възможно без да се предоставя лична информация. Доколкото на нашия сайт се събират лични данни (например име, адрес или имейл адрес), това става доколкото е възможно на доброволни начала. Тези данни няма да бъдат разкривани на трети страни без ваше изрично съгласие.

Трябва да отбележим, че при предаването на данни по интернет (например при комуникация чрез електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Пълна защита на данните срещу достъп на трети страни не е възможна.

С настоящето изрично възразяваме срещу ползването на публикуваната адресна информация  в този  Импресум за изпращане на нежелани реклами и информация от трети страни. Операторите на сайта изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламна информация, например спам имейли.

Google Analytics

Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google Inc. (“Google “). Google Analytics използва така наречените ”бисквитки“ (cookies ) – текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър  и които са необходими при анализа на ползването на сайта от вас. Информацията, генерирана от бисквитките за вашето ползване на сайта (включително IP адрес) се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google използва тази информация за анализ на вашето ползване на уеб сайта, за съставяне на отчети за собствениците на уеб сайта по отношение на активностите на сайта и за предоставяне на други услуги свързани с ползването на уеб сайта и на интернет. Google може да прехвърли тази информация на трети страни, доколкото това се изисква от закона или ако трети лица обработват тези данни от името на Google. Google няма в никакъв случай да свързва вашия IP адрес с други данни, които съхранява. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки в браузъра; в този случай ви обръщаме внимание на факта, че евентуално няма да можете да ползвате всички функции на този уеб сайт. Чрез използването на този сайт, Вие се съгласявате на обработката на вашите данни от Google по начина, описан по-горе.

Ако този Импресум е преведен на други езици, единствено немският оригинал се счита за окончателен.

Scroll to Top