Übersetzerin Für Bulgarisch

Beglaubigung Dokumente Aachen, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Düren

Защита на личните данни

Декларация за защита на личните данни

Администратор по смисъла на законите за защита на личните данни, и по-специално Общия регламент на ЕС относно защита на личните данни (DSGVO, GDRP) е:

Десислава Грозева
Ул. “Моншауер щрасе” № 30а
52076 Аахен
Телефон: 0049-176-63485088

Електронна поща: info@groseva-translations.de

Вашите права

Винаги можете упражните следните права пред нашия администратор по защита на личните данни:

  • Да получите информация за данните, които се съхраняват за вас, както и обработката им (чл. 15 от DSGVO),
  • Да изискате корекция на неверни лични данни (чл. 16 от DSGVO),
  • Да поискате заличаване на ваши съхранени лични данни (чл. 17 от DSGVO),
  • Да поискате ограничаване на обработката на данни, доколкото все още не ни е позволено да изтрием личните ви данни поради задължения, породени от закон (чл.  18 от DSGVO),
  • Да възразите срещу обработването на вашите лични данни от нас (чл.21 от DSGVO) и преноса на данни, при условие че сте се съгласили с обработката на вашите данните или сте сключили договор с нас (чл. 20 от DSGVO).

Доколкото сте ни предоставили съгласието си, можете да го оттеглите по всяко време с действие в бъдещето.

Можете да отправите по всяко време жалба към регулаторен орган, като например компетентния надзорен орган на федералната провинция по местоживеене или административния орган, отговарящ за нас.

Списък на надзорните органи, отговарящи за непубличния сектор, можете да намерите на адрес: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Събиране на обща информация при посещение на нашия уебсайт

Вид и цел на обработката:
Когато посетите нашия уебсайт, т.е. ако не се регистрирате или не предоставяте по друг начин информация, автоматично се събира информация от общ характер. Тази информация (сървърни журнални файлове) включва например вида на уеб браузъра, използваната операционна система, името на домейна на вашия доставчик на интернет услуги, вашия IP адрес и други подобни. Това е информация, която не позволява заключения за вашата личност.

Те се обработват по-специално за следните цели:

  • Осигуряване на безпроблемно свързване с уебсайта,
  • Осигуряването на гладкото използване на нашия уебсайт,
  • Оценка на сигурността и стабилността на системата, както и
  • за допълнителни административни цели.

Ние не използваме вашите лични данни, за да правим изводи за вас. Информацията от този вид може да бъде статистически анализирана от нас, с цел оптимизираме на нашия уебсайт и технологията, която е в основата му.

Правно основание:
Обработката се извършва в съответствие с чл.6, ал.1, т. (f) от DSGVO въз основа на обоснования ни интерес за подобряване на стабилността и функционалността на нашия уебсайт.

Получател:
Получател на данните могат да бъдат доставчици на технически услуги, които по договор поддръжат нашия уеб сайт.

Период на съхранение:
Данните се изтриват веднага щом не са необходими за целите на анализа. За данните, които се използват за предоставяне на уебсайта, това се случва с приключване на сесията.

Задължително или по необходимост предоставяне на данни:
Предоставянето на горепосочените лични данни не е задължително нито от правна, нито от договорна гледна точка. Без IP адреса обаче работата и функционалността на нашия сайт не са гарантирани. Освен това отделни услуги може да не са достъпни или да са ограничени. Поради това се изключва отказа от предоставяне на данните.

Бисквитки (Cookies)

Вид и цел на обработката:
Подобно на много други сайтове, ние също така използваме така наречените “бисквитки”. “Бисквитките” са малки текстови файлове, които се прехвърлят от уеб сървър на вашия твърд диск. Това автоматично ни дава определени данни, като например IP адрес, използван браузър, операционна система и връзката ви с интернет.

Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или за прехвърляне на вируси на компютър. Въз основа на информацията, съдържаща се в “бисквитките”, можем да улесним навигацията и да позволим правилното показване на уебсайтовете ни.

В никакъв случай данните, събрани от нас, няма да бъдат предоставени на трети лица или няма да бъде направена връзка с лични данни без вашето съгласие.

Разбира се, можете също да прегледате нашия уебсайт без “бисквитки”. Интернет браузърите често са настроени да приемат бисквитки. По принцип можете да деактивирате използването на “бисквитки” по всяко време чрез настройките на браузъра си. Моля, използвайте помощните функции на вашия интернет браузър, за да разберете как да промените тези настройки. Моля, вземете под внимание, че някои функции на нашия уеб сайт може да не работят, ако сте деактивирали използването на “бисквитки”.

Период на съхранение и използвани бисквитки:
Ако ни разрешите да използваме “бисквитки” чрез настройките на браузъра или съгласието си, на нашите уебсайтове може да се използват следните “бисквитки”:

Доколкото тези бисквитки могат да засягат (също така) лични данни, ние ще Ви информираме в следните раздели.

Можете да използвате настройките на браузъра си, за да изтриете отделни бисквитки или цялото портфолио от “бисквитки”. Освен това ще получите информация и инструкции как да изтриете тези бисквитки или да блокирате предварително съхранението им. В зависимост от доставчика на браузъра ви, ще намерите необходимата информация на следните линкове:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/bg/products/firefox/protect-your-privacy
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/bg-bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=bg
Opera: https://www.opera.com/bg/help
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE

Предоставяне на платени услуги

Вид и цел на обработката:
За да предоставяме платени услуги, ние изискваме допълнителни данни, като например данни за плащане, за да извършите поръчката си.

Правно основание:
Обработката на данните, необходими за сключването на договора, се основава на чл.6, ал.1, т. (b) от DSGVO.

Получател:
Получател на данните могат да бъдат доставчици на технически услуги.

Период на съхранение:
Тези данни се съхраняват в нашите системи до изтичане на законните срокове за съхранение. Това обикновено са 6 или 10 години с цел добросъвество водене на счетоводството и поради данъчни изисквания.

Задължително или по необходимост предоставяне на данни:
Предоставянето на вашите лични данни е доброволно. Без предоставянето на вашите лични данни ние не можем да Ви предоставим достъп до съдържанието и предлаганите от нас услуги.

Формуляр за контакт

Вид и цел на обработката:

Въведените от вас данни ще бъдат съхранени с цел лична комуникация с вас. Това изисква подаването на валиден имейл адрес и вашето име. Това служи за категоризиране на запитването и последващ отговор на него. Подаването на допълнителни данни не е задължително.

Правно основание:
Обработката на данните, въведени във формуляра за контакт, се извършва въз основа на законен интерес (чл. 6, ал. 1, т. (е) от DSGVO).
Предоставяйки формуляра за връзка, бихме искали да улесним връзката с нас. Информацията ви се съхранява с цел обработване на запитването и за възможни последващи въпроси.
Когато се свържете с нас със запитване за оферта, обработката на данните, въведени във формуляра за връзка се извършва с цел  изпълнение на дейности, преди договарянето (чл. 6 , ал. 1, т. (b) от DSGVO).

Получател:
Получател на данните могат да бъдат доставчици на технически услуги.

Период на съхранение:
Данните ще бъдат изтрити не по-късно от 6 месеца след обработката на запитването.
Ако се стигне до договорни отношения, ние сме длъжни да спазваме сроковете за съхранение, установени по Търговския закон (HGB) и ще изтрием вашите данни след изтичане на определените срокове.

Задължително или по необходимост предоставяне на данни:
Предоставянето на вашите лични данни е доброволно. Обработката на запитването ви обаче е възможно само ако ни предоставите вашето име, имейл адрес и основанието за запитване.

Използване на скриптови библиотеки (Google Webfonts)

Вид и цел на обработката:
За да направим нашето съдържание точно и графично привлекателно в различните браузъри, използваме шрифтовете “Google Web Fonts” от Google LLC (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ, наричано по-долу “Google”).

Декларацията за защита на личните данни на оператора на библиотеката Google може да се намери тук: https://www.google.com/policies/privacy/

Правно основание:
Правното основание за интегрирането на Google Webfonts и свързания с тях трансфер на данни е вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, т. (a) DSGVO).

Получател:
При извикването на скриптовите библиотеки или библиотеки с шрифтове автоматично се установява връзка с оператора на библиотеката. При това теоретично е възможно – по настоящем не е ясно дали и в какви случаи – операторът, в този случай Google, да събира данни.

Период на съхранение:
Ние не събираме лични данни чрез включването на Google Webfonts.

Повече информация за Google Web Fonts можете да намерите на адрес https://developers.google.com/fonts/faq
и в Декларацията за поверителност на Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Трансфер на данни към трети страни:
Google обработва вашите данни в САЩ и съблюдава  EU_US Privacy Shield, виж https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

Задължително или по необходимост предоставяне на данни:
Предоставянето на лични данни не е задължително нито изисквано по договор. Правилното представяне на съдържанието не е възможно обаче без стандартните шрифтове.

Оттегляне на съгласието:
За представянето на съдържанието се използва основно програмният език  JavaScript. Поради това можете да възразите срещу обработка на личните ви данни, като деактивирате изпълнението на JavaScript в браузъра си или инсталирате включването на блокиране на JavaScript. Моля, обърнете внимание, че това може да доведе до ограничена функционалност на уебсайта.

SSL криптиране

За да защитим сигурността на данните ви по време на предаване, използваме най-съвременни техники за шифроване (като SSL) през HTTPS.

Промяна на нашата политика за защита на личните данни

Запазваме си правото да изменяме тази декларация за защита на личните данни, за да отговаря на най-актуалните законови изисквания или да се адаптира към промени в нашите услуги, напр. когато въвеждаме нови услуги. Вашето ново посещение в уебсайта ще бъде предмет на новата политика за защита на личните данни.

Въпроси до администратора за защита на личните данни

Ако имате въпроси относно защитата на личните данни, моля, изпратете ни имейл или се свържете с лицето, отговорно за защита на личните данни в нашата организация: Десислава Грозева, имейл groseva.transl@gmail.com

Настоящата декларация за защите на личните данни бе съставена с помощта на DatenschutzerklärungsGenerator der activeMind AG erstellt (Version 2018-06-22).

Ако настоящата декларация за защита на личните данни е преведена на други езици, единствено немският оригинал се счита за окончателен.

Документ за печат: Декларация за защита на личните данни

КОНТАКТ

Dessislava Groseva
Monschauer Str. 30a
52076 Aachen
Моб. телефон 0176 634 85088
Тел. +49 24146370996

email: info@groseva-translations.de
или попълнете формата за контакт

 
Scroll to Top