Искате да научите немски или да разширите познанията си по немски език? Предстои Ви изпит за придобиване на немско гражданство?

Индивидуалното обучение по немски език се ориетира към Вашето темпо на усвояване и ниво на познание на езика.

 • Индивидуалното езиково обучение Ви помага

  • да научите бързо писмено и устно немски език
  • да се подготвите за теста за придобиване на немско гражданство
  • да разберете по-добре немската култура
  • да говорите сигурно и самоуверено немски

  в работата, в следването или в свободното Ви време.

  Свържете се с мен за безплатна опознавателна консултация, за да мога да Ви съставя индивидуален план на обучение и ценова оферта.