Заклет преводач, вписан в регистъра на заклетите и упълномощените преводачи за устни и писмени преводи към съдилищата в Нордрайн-Вестфален

 • Професионални българо-немски преводи в областта на

  • общественото управление и социални застраховки
  • здравеопазване и социална среда
  • нотариални сделки
  • търговски договори

  Регистър на заклетите и упълномощените преводачи за устни и писмени преводи към съдилищата в Нордрайн-Вестфален http://www.justiz-dolmetscher.de/